Jak wiadomo konstrukcja mieszkania to przedsięwzięcie, jakie jest nie tylko bardzo kosztowne, ale wymaga także właściwej organizacji. Przede wszystkim trzeba nie zapominać o tym, że żeby możliwe było w ogóle rozpoczęcie jakichkolwiek prac budowlanych, konieczne jest wykonanie należytego projektu obiektu oraz uzyskanie słusznych zezwoleń. Następnym krokiem jest wykopanie dołów pod fundamenty. Tu potrzebne są należyte