wsparcie lean

Dynamiczny rozwój przemysłu sprawił, iż konieczne stały się modyfikacje w sposobach kierowania zakładami produkcyjnymi oraz ich pracownikami. Lean manufacturing to jedna z takich koncepcji. Jej celem jest zmaksymalizowanie efektywności produkcji i czynności z nią związanych w danym przedsiębiorstwie. Jak nietrudno można wydedukować, zamysł ten ma swój początek w Japonii, znanej z szeroko rozumianego minimalizmu. Prekursorem tej metody była firma Toyota. W ramach Lean management mamy styczność z minimalizowaniem jakichkolwiek czynności wykonywanych podczas procesu produkcyjnego, a równocześnie zupełnie niekoniecznych. produkty wspierające lean Najważniejszym zadaniem lean managment jest co za tym idzie zmniejszenie marnotrawienia zarówno w odniesieniu do siły roboczej jak i eksploatowanych materiałów. Wykorzystanie form działania lean management daje możliwość uzyskania takich efektów, jak zwiększenie produktywności oraz jakości wyrobów. Także stosunki między pracownikami w zakładzie z reguły ulegają poprawie. Jest to związane z lepszą komunikacją. Co istotne rozwiązania z obszaru lean management mogą być wdrażane w każdym przedsiębiorstwie, obojętne z jakiej branży oraz jakiej rozmiarów. To, co jest najistotniejsze to umiejętność dokonania weryfikacji, które procesy są zbędne dla firmy.